Kontraktshjelperansvaret

Ansvar for opplysning fra kontraktsmedhjelpere

En kontraktspartner hefter normalt fullt ut for opplysningssvikt som begås av de kontraktsmedhjelpere som han engasjerer for å oppfylle sine forpliktelser, på samme måte som om disse var foretatt av ham selv, jf. Rt. 1986.1386 Block Watne, på s 1393. (Se for øvrig nærmere under Erstatning – Ansvar for kontraktsmedhjelpere) Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)