Prisavslag

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som går ut på at kjøper eller bestiller av tjeneste får et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av mangelfull ytelse, som normalt skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi. Prisavslag i kjøp er regulert i kjøpsloven § 38: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)