Force majeure

Force majeure (fransk for stor kraft) er betegnelsen på en ytre, plutselig og ekstraordinær hendelse av et visst omfang som er av en slik art at den hindrer partene i oppfyllelse av kontrakten, og som kontraktspartnerne ikke har kontroll over eller rimeligvis kunne forutsett. Det som kjennetegner en force majeure hendelse er at den er utenfra, ekstraordinær og upåregnelig. Eksempler på hendelser som er force majeure er typisk krig, jordskjelv, flom, opprør, generalstreik mv. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)