Generell kontraktsrett

Den generelle kontraktsretten er de allmenne regler om opptreden, rettigheter og plikter i kontraktsforhold som har hatt en langvarig utvikling i rettspraksis. Disse prinsippene vil kunne anvendes mer eller mindre analogisk for alle kontraktstyper, og vil være det vi kaller for bakgrunnsretten. Bakgrunnsretten er deklaratorisk, dvs. at den kan fravikes ved spesifikk avtale, siden det som utgangspunkt foreligger avtalefrihet (man kan avtale hva man vil som ikke strider mot lov, ærbarhet eller er åpenbart urimelig). Bakgrunnsretten vil komme inn og utfylle tause eller uklare avtaler, dersom den motsatte regel ikke spesifikt er avtalt. Les mer...

Spesiell kontraktsrett

Spesiell kontraktsrett omfatter de spesielle reglene som finnes i lov, rettspraksis eller bransje- og kontraktspraksis for de enkelte kontraktstypene – slik som forbrukerkjøp, fast eiendom, håndverkertjenester, timeshare, entreprise, veifraktavtaler, forsikringsavtaler, husleieforhold og arbeidsforhold. Således er kjøpsrett, fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, forsikringsrett, boligrett og til og med arbeidsrett alle rettsområder som regnes som spesiell kontraktsrett. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)