Prisavslag

Prisavslag er en misligholdsbeføyelse som går ut på at kjøper eller bestiller av tjeneste får et forholdsmessig avslag i prisen på grunn av mangelfull ytelse, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)