Tidligere omsetningsledd

En mangel ved en salgsgjenstand kan være forårsaket ved kontraktsbrudd fra et tidligere omsetningsledd. Typisk at man kjøper en datamaskin i butikken, og kort tid etter selger den videre brukt til en tredjemann (ny kjøper), som så får en mangel i fanget. Ny kjøper vil da ofte kunne dra fordel av å gå direkte på hjemmelsmannen (dvs. foregående leverandør/kontraktspart som selger utleder sin rett fra ). Spesielt vil krav mot tidligere salgsledd være aktuelt dersom selger (siste salgsledd) har gått konkurs. I bruktsalg i forbrukerforhold vil det normalt være forutgående salgsledd (butikken), som har muligheter til å rette eller omlevere varen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)