Hva er kredittkjøp?

Kredittkjøp er kjøp, leie eller bruk av løsøre (vanlige gjenstander) mot vederlag, der hele eller deler av finansieringen av vederlaget skjer ved kreditt, jf. lov 21. juni 1985 nr 82 om kredittkjøp (kredittkjøpsloven) §1. Les mer...

Nærmere om kredittypene

Kredittypene som omfattes av kredittkjøpsloven er kredittkjøp, kontokredittavtaler (kredittkort, kjøpekort mv,), forbrukerleie av løsøre og leie av forbrukertjenester på kreditt, jf. kredittkjøpsloven §1. Når det gjelder kontokredittavtaler, er det i forarbeidene uttalt at kjøp av andre ting enn ting og tjenester, eksempelvis kjøp av gavekort, også skal omfattes, jf. NOU 1977:12. s 90: Les mer...

Ufravikelighet og formkrav til avtalen

Loven er gjort ufravikelig ved forbrukerkredittkjøp, forbrukerleie, kjøp med salgspant og ved ytelse av forbrukertjenester på kreditt, slik at det ikke kan avtales noe som innskrenker rettighetene en forbruker har etter kredittkjøpsloven, jf. kredittkjøpsloven § 2: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)