Hva er kredittkj°p?

Kredittkj°p er kj°p, leie eller bruk av l°s°re (vanlige gjenstander) mot vederlag, der hele eller deler av finansieringen av vederlaget skjer ved kreditt, jf. lov 21. juni 1985 nr 82 om kredittkj°p (kredittkj°psloven) ž1. Les mer...

NŠrmere om kredittypene

Kredittypene som omfattes av kredittkj°psloven er kredittkj°p, kontokredittavtaler (kredittkort, kj°pekort mv,), forbrukerleie av l°s°re og leie av forbrukertjenester pň kreditt, jf. kredittkj°psloven ž1. Nňr det gjelder kontokredittavtaler, er det i forarbeidene uttalt at kj°p av andre ting enn ting og tjenester, eksempelvis kj°p av gavekort, ogsň skal omfattes, jf. NOU 1977:12. s 90: Les mer...

Ufravikelighet og formkrav til avtalen

Loven er gjort ufravikelig ved forbrukerkredittkj°p, forbrukerleie, kj°p med salgspant og ved ytelse av forbrukertjenester pň kreditt, slik at det ikke kan avtales noe som innskrenker rettighetene en forbruker har etter kredittkj°psloven, jf. kredittkj°psloven ž 2: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)