Pakkereiseloven

Forbrukers rettigheter ved pakkereiser (reise med opphold) er regulert i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Loven gjelder ikke spesielt for forbrukere, men er ufravikelig ”til skade for kunden når pakkereisen hovedsakelig er til personlig bruk for denne,” jf. pakkereiseloven § 1-2. Loven kan dermed kun fravikes etter avtale mellom profesjonelle parter. Videre gjelder bestemmelsene om reisegaranti i loven uten hensyn til partenes avtale, uansett partsforhold. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)