Markedsføring fra arrangør

Arrangøren vil for å selge inn reisen til kunden gi salgsfremmende opplysninger om et reisemåls fortreffelighet i brosjyrer og kataloger, men må i tillegg gi nødvendig informasjon pålagt i pakkereiseloven kap. 3 og forskrift til pakkereiseloven §§ 1 og 2. Les mer...

Opplysninger gitt i markedsføring

Opplysninger som er gitt i informasjonsmateriell som kataloger brosjyrer vil regnes som en del av avtalen, med mindre opplysningene må antas å ha vært uten betydning for kundens beslutning om å delta i pakkereisen, jf. pakkereiseloven §3-2 annet ledd. Les mer...

Opplysninger før avtale inngås

En del informasjon som er vesentlig for at kunden skal kunne gjennomføre reisen på sikker måte, er påbudt å gi fra arrangørens side før avtalen inngås, slik som informasjon om reisevilkår, vesentlige praktiske forhold som er nødvendig for å kunne gjennomføre reisen og komme inn i landet (herunder pass, helsemessige krav, visum o.l.), jf. pakkereiseloven § 3-3. Les mer...

Opplysninger før reisen tar til

Etter pakkereiseloven § 3-4 skal arrangøren i god tid før og senest før reisen ta til, gi kunden opplysninger om transportarrangement og forsikringsmuligheter, kontaktinfo til arrangør og dennes lokale representanter og hvordan pårørende kan komme i kontakt med arrangør og dennes lokale representanter når kunden er mindreårig. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)