Avbestilling av pakkereise

Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, og kunden kan ikke med mindre det foreligger mangel eller forsinkelse som gi rett til å heve gå fra en avtalt pakkereise, med mindre kunden har adgang til å avbestille gjennom avtalt eller lovfestet rett til avbestilling. Avbestillingsretten vil være forskjellig avhengig av hva årsaken til avbestillingen er, og vil kunne være avhengig av vederlag fra kunden eller forsikring. Les mer...

Force majeure

Hvis det inntreffer naturkatastrofer, farlig smittsomme sykdommer, konstateres krig eller andre lignende begivenheter, kan kunden avbestille reisen uten kostnader etter pakkereiseloven § 4-1: Les mer...

Avbestilling mot vederlag

I andre tilfeller er det også mulig å avbestille, men da kan reisearrangør kreve passende avbestillingsgebyr etter pakkereiseloven § 4-2. Gebyret er ment å gjenspeile arrangørens tap som følge av avbestillingen. Gebyrets størrelse skal baseres på tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens karakter. Les mer...

Avbestillingsforsikring mot sykdom

Arrangøren er pålagt å tilby avbestillingsbeskyttelse, som gir rett til å avbestille kostnadsfritt eller mot et mindre administrasjonsgebyr, jf. pakkereiseloven § 4-3 første ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)