Forbrukers krav ved mangel

Hvis pakkereisen ikke har det avtalte innhold eller ikke gjennomføres som planlagt, vil det foreligge mislighold fra arrangørens side. En kunde som ikke opplever å få avtalt ytelse vil få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av kontrakten). Alle misligholdsbeføyelser forutsetter og bygger som premiss på at det foreligger et kontraktsbrudd (mislighold) i form av mangler ved reisen, opplysningssvikt eller forsinkelse. Les mer...

Før reisen er påbegynt

Dersom pakkereisen heves før den er påbegynt i samsvar med pakkereiseloven § 5-1 eller arrangøren avlyser, kan kunden kreve full tilbakebetaling. Alternativt kan kunden velge å delta på en tilsvarende reise. Dersom den nye reisen er av høyere verdi, kan kunden betale mellomlegget. Er reisen av lavere verdi, kan kunden kreve prisdifferansen betalt tilbake. Les mer...

Etter at reisen er påbegynt

Kunden kan kreve mangelen avhjulpet, altså at den blir forsøkt rettet på stedet, gitt at det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for arrangøren, jf. pakkereiseloven § 6-2: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)