Reklamasjon

For å ikke miste retten til å reklamere, må kunden gi melding til arrangøren innen rimelig tid, jf. pakkereiseloven § 8-1: Les mer...

Reisegarantifondet

Reisegarantifondet er en privat stiftelse, som pålegger reisearrangører etter pakkereiseloven å stille økonomisk garanti etter reisegarantiforskriften av 3.01.2007 (Forskrift om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften)). Garantiplikten følger av forskriftens § 4, jf. pakkereiseloven § 11-1. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)