Om pengekravsrett

Om pengekravsrett

Gjeldsbrev

Gjeldsbrev, Omsetningsgjeldsbrev, Enkle gjeldsbrev og muntlige fordringer, Eksigibelt gjeldsbrev, Virkningen av gjeldsbrev

Overdragelse av fordringer

Transport av fordringer, Problemstillinger ved transport, Enkle gjeldsbrev vs. omsetningsgjeldsbrev, Factoring

Veritas- og bonitasansvaret

Veritas-ansvaret, Bonitas-ansvaret

Legitimasjon og rett etter omsetningsgjeldsbrev

Legitimasjon og rett etter omsetningsgjeldsbrev, Overføringslegitimasjon § 14, Kreativ legitimasjon gjeldsbrevloven § 15, Absolutte innsigelser etter gjeldsbrevloven §§ 16 og 17, Fordringer registrert i verdipapirsentralen, Legitimasjon ved enkle fordringer

Mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev

Mortifikasjon av omsetningsgjeldsbrev, Mortifikasjon i kreditors interesse, Mortifikasjon i debitors interesse, Etter mortifikasjonsdom

Betalingstid mv.

Betalingstid mv.

Oppgjørsmåter

Delbetaling, Tilbakebetaling, Tilleggsbetaling, Betaling ved transport av enkle gjeldsbrev eller fordring, A konto

Renter

Rente, Avtalt rente, Forfallsrente, Påkravsrente

Forsinkelsesrente ved mislighold

Forsinkelsesrenter, Vilkår for å kreve forsinkelsesrente, Forsinkelsesrentenes størrelse, Rentesrente ved forsinket betaling

Tilbakesøking ved feilutbetaling (Condictio indebiti)

Condictio indebiti, Momenter i helhetsvurderingen, Hva skal betales tilbake?

Kausjon

Hva er kausjon, Finansavtalelovens regler om inngåelse av kausjon, Bankenes opplysningsplikt ved kausjon, Frarådingsplikt, Regress

Motregning

Hva er motregning, Tvungen motregning, Fremgangsmåte ved erklæring av tvungen motregning, Vilkår for å erklære tvungen motregning, Bankers motregningsrett

Motregning ved overdragelse av en fordring

Motregning ved overdragelse av enkle fordringer, Motregning ved omsetningsgjeldsbrev

Inkasso

Inkassoloven, God inkassoskikk

Inndrivelsesprosessen

Inndriving, Inkassovarsel, Betalingsoppfordring, Rettslig inndriving

Omkostninger og gebyrer

Omkostninger og gebyrer

Inkassatorens legitimasjon

Inkassatorens legitimasjon, Tvisteløsning ved inkasso

Lenker

Lenker

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)