Om pengekravsrett

Pengekravsrett er betegnelsen på et juridisk fag; hvor rettsreglene om pengekrav behandles. Pengekravsretten er en del av obligasjonsretten sammen med kontraktsretten, som er læren om skyldforhold. Det er ikke vanlig å behandle reglene om hvordan pengekrav etableres i pengekravsretten. Reglene om hvordan kravene oppstår blir behandlet i andre juridiske fag som i erstatningsretten, kontraktsretten, avtaleretten etc. Det er først og fremst reglene om fordringers liv og død – ikke dens fødsel, som pengekravsretten omhandler. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)