A konto betaling vil si et midlertidig oppgjør. Det skal senere foretas en korreksjon når opplysninger om kravets endelige beløp foreligger. Hovedregelen om at realdebitor skal yte først, modifiseres ved sedvane for a konto betaling. Hvor det er betalt for mye, vil hovedregelen være at tilbakebetaling kan kreves. A konto betaling vil ofte skje i et løpende mellomværende, f.eks. under avvikling av en kontrakt der oppdragstakeren trenger pengeforsterkninger fra oppdragsgiveren før oppdraget er utført. I entrepriseretten er det innarbeidet praksis, at entreprenøren kan kreve betaling etter hvert som arbeider går fremmover. A konto-oppgjørene karakteriseres ved at de periodiske avdrag betales etter en vurdering av det arbeidet som er utført og tilførte materialer og varer. En byggherre skal i prinsippet aldri betale mer enn de verdier bygget er tilført, og han blir samtidig eier av kontraktsarbeidet, jf. Rt 1990 s. 59 Myra båt-dommen. Betalingen er ikke et endelig oppgjør, jf. NS 3430 pkt 26.1.3, dette følger av at utbetalingen skjer a konto.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)