Inkassoloven

Dersom et pengekrav har forfalt til betaling og må inndrives, gjelder inkassoloven av 13. mai 1998 nr. 26. Loven gjelder både for den som driver inn kravet for andre og den som kjøper opp et forfalt krav. Les mer...

God inkassoskikk

Inkassoloven har en generalklausul om at inkassovirksomhet skal skje med god inkassoskikk i inkassoloven § 8. Bestemmelsen lyder: ”Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe”. Regelen er et ufravikelig påbud, jf. ordet ”skal”. Kravet om god inkassoskikk er en rettslig standard lik som ”god advokatskikk” og ”god eiendomsmeglerskikk”, som alltid må vurderes konkret ut fra det enkelte tilfelle. Annet ledd er ikke uttømmende, ifølge forarbeidene. Regelen om god inkassoskikk gjelder alle stadier av inndrivelsen og ikke bare overfor skyldneren, men også familie, arbeidsgiver og omgangskrets (NOU 1983, nr 8 s 93-94 og Ot.prp.nr.2 1997-1998 s. 108). Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)