Omkostninger og gebyrer

I utgangspunktet må skyldner erstatte kostnader til utenrettslig inndriving. Dette gjelder imidlertid bare i den grad de er nødvendige, jf. inkassoloven § 17. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)