Inkassatorens legitimasjon

Det at inkassatoren er legitimert, innebærer for eksempel forbrukeren kan gjøre opp for seg med inkassatoren direkte og det har frigjørende virkning for skyldneren (altså at skyldneren ikke skylder noe lenger). Regelen om inkassatorens legitimasjon er nedfelt i inkassoloven § 13. Les mer...

Tvisteløsning ved inkasso

I praksis må kravet bringes inn til Inkassoklagenemnda. Inkassoklagenemnda er en frivillig nemnd for tvistløsning, basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Inkassoklagenemnda behandler klager på inkassoselskaper, dersom inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk. Inkassoklagenemnda vurderer kun om fremgangsmåten til inkassoselskapet har vært i samsvar med inkassoloven og kravet til god inkassoskikk, og vurderer ikke berettigelsen av selve pengekravet, eller om skyldner skal gis utsettelse mv. Nærmere informasjon om Inkassoklagenemnda finner du på Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)