Vederlag for innsats under samlivet

Dersom man ikke blir ansett som sameier i en bestemt eiendom eller andre ting av verdi, kan man likevel ha krav på vederlag på grunn av blant annet arbeid i hjemmet, økonomisk innsats, innrettelse eller faktisk innsats på tingen/eiendommen Særlig dersom den ene samboer eide tingen eller eiendommen selv før samlivet tok til, vil det ofte være vanskelig å få etablert noen sameieandel. Man vil da imidlertid ikke være helt uten krav på kompensasjon, dersom man er blitt urimelig stilt etter et samboerskap. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)