Disposisjonsprinsippet

Disposisjonsprinsippet går ut på at domstolene i saker med fri rådighet ikke kan gå utenfor de påstander, som er fremsatt. Her gjelder et unntak om forhold, som partene ikke har fri rådighet over som barnefordelingssaker, barnevernssaker og saker om nedstamming/farskap (indispositive saker). Retten må etter disposisjonsprinsippet respektere at partene disponerer fritt over tvistegjenstanden (kravet), slik at dispositive saker er underlagt partenes frie rådighet. Les mer...

Saker uten fri rådighet

Prinsippet om at partene har fri rådighet gjelder ikke for indispositive saker, som er saker om personstatus, barns rettsforhold etter barneloven, administrative tvangsvedtak etter kapittel 36 og i andre saker hvor offentlige hensyn begrenser partenes rådighet i søksmålet. Noen saker er fullstendig indispositive saker, slik som saker om umyndiggjørelse. Les mer...

Kumulasjon, motsøksmål og hjelpeintervensjon

Resten av Sivilprosessen vil ferdigstilles i løpet av sommeren 2011. Les mer...

Stansing og heving av saken

Resten av Sivilprosessen vil ferdigstilles i løpet av sommeren 2011. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)