Familieretten

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forhold mellom ektefeller. Det er vanlig å også ta med rettsreglene for de økonomiske forhold mellom samboere (ugift samliv). Reglene for forholdet mellom barn og foreldre anses også som en del av familieretten i vid forstand, men betraktes som oftest som et eget fagfelt barnerett. Familieretten omfatter i vid forstand alle rettsregler som omfatter familieforhold. Det vil si forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn mv. Familieretten får også en grensedragning mot arveretten ved den ene ektefelles eller samboers død, men det vil da ofte være nødvendig å anvende regler fra begge regelsett ved for eksempel sammensatte skifter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)