Inngåelse av ekteskap

Inngåelse av ekteskap gir flere rettsvirkninger, som at ektefellene blir underlagt blant annet gjensidig underholdsplikt og formuesordningen for ektefeller etter ekteskapsloven, slik at formuene skal likedeles dersom særeie ikke er avtalt. Ektefellene får også rett til ektefelles arverett og rett til uskifte etter arveloven kap II og III. Ekteskap får også andre borgerlige rettsvirkninger utad som sivilstatus som gift, samordning av pensjon og skattemessige virkninger, ved at ektefeller skal lignes under ett for begges samlede formue og inntekt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)