Oppløsning av ekteskap

Det følger av ekteskapsloven § 19 at et ekteskap kan oppløses enten ved skilsmisse etter forutgående separasjon i medhold av ekteskapsloven § 21, eller uten forutgående separasjon i medhold av ekteskapsloven §§ 22 og 23. Et ekteskap kan videre oppløses i medhold av ekteskapsloven § 24. Du kan således få skilsmisse når du har vært separert i minst ett år, eller når du kan bevise at samlivet har vært brutt i minst to år. Bevilling til separasjon og skilsmisse får du hos Fylkesmannen i fylket der du bor ved å sende inn søknad på et standardskjema. Skjema kan du hente på www.fylkesmannen.no Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)