Underholdsplikt

Under ekteskapet foreligger en gjensidig forsørgelsesplikt mellom ektefellene og overfor barna. Ektefeller har felles ansvar for underhold av familien, enten ved betaling av utgifter eller ved arbeid som kreves for det felles hushold, jf ekteskapsloven § 38: Les mer...

Opplysningsplikt om økonomiske forhold

Etter ekteskapsloven § 39 har ektefellene plikt til å gi hverandre “de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling”. En ektefelle kan av den grunn “kreve at den andre ektefellen og ligningsmyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens selvangivelse og ligning.” Ektefellen kan også kreve opplysninger om den andre ektefelles økonomiske forhold av “selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning”. Les mer...

Gjeldsansvar

Hovedregelen er at en ektefelle ikke kan stifte gjeld med virkning utad for den andre, hvilket følger av ekteskapsloven § 40: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)