Gjeldsavleggelsen

Ved et skifte er det nettoverdier som skal fordeles og eventuelt likedeles etter ekteskapsloven § 58. Ved felleseie og når midler ikke holdes utenfor deling, trekker man fra gjelden fra de verdier som er i boet fra hver ektefelles bolodd, og likedeler eventuelle positive verdier. Før man likedeler fra hver ektefelles boslodd, skal det således gjøres fradrag for ektefellens gjeld. Det vil derfor bli mindre til deling, dersom man får fradrag for gjeld på egne aktiva. For den som skal sitte igjen med en formuesgjenstand, vil fradrag for gjeld i en nettoverdi, medføre at det blir en lavere sum for å løse ut den andre ektefelle. Les mer...

Gjeldsfradrag ved utelukkende felleseie

Hovedregelen om gjeldsfradrag ved utelukkende felleseie er angitt i ekteskapsloven § 58 annet ledd: Les mer...

Fradrag for gjeld ved midler som holdes utenfor

Fradrag for gjeld når en ektefelle holder midler utenfor deling (har midler som ikke skal likedeles) som følge av særeie, eiendeler holdes utenfor etter ekteskapsloven § 61 bokstav b eller c, eller at skjevdeling kreves etter ekteskapsloven § 59, reguleres av ekteskapsloven § 58 tredje ledd, som lyder: Les mer...

Nærmere om gjeldsfradrag etter tredje ledd

Litra a: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)