Skjæringstidspunktet

Det som skal deles under skiftet, er de verdier ektefellene hadde ved det såkalte skjæringstidspunktet. Skjæringstidspunktet vil i de fleste praktiske tilfeller være da enten begjæring om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen (evt. stevning med krav om separasjon eller skilsmisse til retten), eller da samlivet ble brutt dersom dette skjedde først, jf. ekteskapsloven § 60 a. Les mer...

Verdsettelsestidspunktet ved utlegg

I tillegg kommer da spørsmålet hvilket tidspunkt verdsettelsen skal skje til; skjæringstidspunktet eller utlodningstidspunktet. Utgangspunktet er at dersom en ektefelle beholder eiendeler som han eller hun eier ”fullt ut”, skal verdsettelsen alltid knyttes til verdien på skjæringstidspunktet etter ekteskapsloven § 60, jf. ekteskapsloven § 69 annet ledd første punktum. Les mer...

Verdsettelse av gjenstander

Regelen om verdsettelse under skifte er nedfelt i ekteskapsloven § 69: Les mer...

Krav om husleie etter samlivsbrudd

Den ektefelle som flytter ut, kan kreve husleie av den som blir boende i ektefellenes felles bolig, og kan kreve markedsleie - dersom den utflyttende ektefelle eier hele eller deler av boligen, jf. ekteskapsloven § 68 annet ledd. Det er viktig å huske på at markedsleie kun gis fra det er krevd, slik at krav om markedsleie ikke har tilbakevirkende kraft fra før kravet ble fremsatt. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)