Naturalutlegg

Du har i skiftet krav på å fysisk overta det du i det vesentlige eier (utlodning). Selv om man overtar en ting, skal verdien likevel likedeles, hvis det ikke foreligger særeie eller er grunnlag for å skjevdele verdien. Utlodningsreglene sier derfor ikke noe om fordelingen av verdiene, men sier noe om hvem som har rett til fysisk å sitte igjen med en gjenstand og eiendomsretten til gjenstanden etter skiftet. Les mer...

Utlegg etter ekteskapsloven § 66

Hovedregelen om retten til å beholde eiendeler fullt ut eller for det vesentlige eier (som eneeie), er nedfelt i ekteskapsloven § 66: Les mer...

Utlegg etter ekteskapsloven § 67 og 74

Ekteskapsloven §§ 67 og 74 gjelder retten til å overta fast eiendom, innbo og andre eiendeler som helt eller delvis tilhører den andre ektefellen. Bakgrunnen for reglene om at også den andre ektefelles eiendeler kan overtas etter ekteskapsloven § 67 og 74, er at også den ektefelle som ikke eier felles bolig eller felles innbo kan ha behov for å overta felles bolig og innbo, typisk ved tildelt omsorg for felles barn. Av den grunn kreves det derfor ”særlige grunner” etter ekteskapsloven §§ 67. Ekteskapsloven § 74 er en spesialregel, når eiendelen i tillegg er den andre ektefelles særeie, og vilkåret er der ”sterke grunner”. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)