Formkrav

Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved såkalt ektepakt. Hvilke formuesordninger som kan avtales og begrensninger som finnes, er angitt i ekteskapsloven kap. 9, og er beskrevet i forhold til særeie ovenfor under ”Likedeling, særeie og felleseie”. Les mer...

Disposisjoner som krever ektepakt

Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved formgyldig ektepakt. Les mer...

Sensur av ektepakt

Etter ekteskapsloven § 46 annet ledd kan en ektepakt og dets innhold sensures, dvs. at man setter ektepakten helt eller delvis til side, hvis den vil virke urimelig overfor en av partene. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)