Kommunikasjonskontroll

Kommunikasjonskontroll er hemmelig avlytting eller sporing fra politi av en mistenkt persons kommunikasjon over telefon eller internett mv, og er regulert i straffeprosessloven kap. 16a og såkalt samtalekontroll i kap. 16b. Mistenkte blir siktet ved kommunikasjonskontroll, men skal ikke få vite om tvangsmiddelet som er iverksatt mot ham. Kommunikasjonskontroll (ofte kalt KK i straffeprosessen) er således et hemmelig tvangsmiddel, der tvangsmiddelet blir iverksatt uten å varsle den mistenkte, jf. straffeprosessloven § 216 e annet ledd og straffeprosessloven § 82 tredje ledd Les mer...

Samtalekontroll

Telefonavlytting der politiet selv deltar og romavlytting kalles gjerne samtalekontroll, og reguleres av straffeprosessloven kap 16b. Les mer...

Skjult overvåking og teknisk sporing

Skjult fjernsynsovervåking er at den mistenkte blir filmet, mens teknisk sporing er peileutstyr som festes på mistenkte, i en koffert eller på mistenktes bil og liknende for å spore en mistenkts bevegelser. Skjult overvåking og teknisk sporing reguleres av straffeprosessloven § 15a. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)