Hva er tvangsmidler?

Tvangsmidler er tvangsinngrep i den enkelte persons personlige frihet som ledd i en straffesak som pågripelse, varetekt, beslag, ransaking, overvåking og kommunikasjonskontroll som utføres av hensyn til etterforskningen eller gjennomføringen av straffeprosessen for blant annet å 1. avdekke eller sikre bevis 2. sørge for at saken kan gjennomføres og dom fullbyrdes og 3. hindre at siktede begår nye lovovertredelser under straffeprosessen. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)