Straffeprosessuell inndragning

Strafferettslig/straffeprosessuell inndragning reguleres av straffeloven. Man har i særlovgivningen regler for såkalt administrativ inndragning i forbindelse med forvaltningssaker, som ikke behandles etter reglene her. Administrativ inndragning er når forvaltningen pålegger en borger eller et foretak til å gi fra seg penger eller gjenstander som følge av overtredelse av særlovgivning. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)