Erstatning for urettmessig forfølging

Strafferettslig forfølgning begynner fra og med noen blir siktet for en straffbar handling. En person som politiet etterforsker som mistenkt, får som tidligere nevnt status som siktet etter straffeprosessloven § 82, når mistanken mot ham er såpass styrket at politiet erklærer ham for mistenkt, tiltale er tatt ut for retten eller automatisk når det er iverksatt tvangsmidler mot ham i etterforskningen som pågripelse, ransaking, beslag eller liknende. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)