De fire straffvarhetsvilkårene

For å kunne straffes er det fire vilkår som alle må være oppfylt, før en person kan straffes. 1. Det må være utført en handling eller unnlatelse som dekkes av et straffebud nedfelt i lov. 2. Det må ikke foreligge en straffrihetsgrunn som nødverge, nødrett, samtykke m.m. 3. Det må være utvist subjektiv skyld som forsett eller uaktsomhet iht. lovens krav. 4. Personen må ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)