Unnlatelsesdelikter

Som utgangspunkt foreligger ingen alminnelig plikt til å gripe inn og hindre at det oppstår skade eller ulempe for andre. Man kan imidlertid fullbyrde forbrytelser ved passivitet, dersom man gjennom å unnlate å gjøre noe oppfyller gjerningsbeskrivelsen i et straffebud. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)