Anerkjente strafftyper

Som straff regnes i henhold til straffeloven § 15: fengsel, forvaring, hefte, samfunnsstraff, bøter og rettighetstap (som nevnt i straffeloven §§ 29 og 33). Disse strafftypene (strafferettslige reaksjoner) er også listet opp i § 29 i den nye straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 (ikke trådt i kraft ennå). Hefte er en tidligere lettere form for frihetsstraff, som ikke brukes lenger, og er ikke tatt med i den nye straffeloven. Les mer...

Reaksjoner som ikke er straff

Følgende reaksjoner etter straffbare handlinger er ikke straff, men strafferettslige reaksjoner: Les mer...

Administrative reaksjoner – er det straff?

Forvaltningen (tilsynsmyndigheter, departement, kommuner mv.) har i lovverket mulighet til å ilegge flere sanksjoner, som har mer eller mindre straff som formål (pønalt formål). I mange særlover vil man dermed ha såkalte administrative reaksjoner som gebyr overtredelsesgebyr, tilleggsskatt, forenklet forelegg. o.l., som kan ha et pønalt formål. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)