Tyveri

Tyveri går ut på at en person borttar noe som ikke tilhører ham og som er i noen andres besittelse, uten besitterens samtykke. For tyveri straffes etter straffeloven § 257 den som Les mer...

Grovt tyveri

Dersom verdien på det stjålne er høy (omtrentlig over kr. 100.000) vil bestemmelsen kunne falle inn under straffeloven § 258 grovt tyveri. Etter straffeloven § 258 første ledd strafes grovt tyveri med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte. Les mer...

Naskeri

Naskeri er en vinningsforbrytelse av liten økonomisk betydning, som straffes på mildere måte. Etter straffeloven § 391 a straffes den som forøver tyveri eller underslag for naskeri, når straffskylden må regnes for liten på grunn av de tilvendte gjenstanders verdi og forholdene for øvrig. Etter straffeloven § 391 tredje ledd anses også som naskeri utførelse eller medvirkning til heleri, bedrageri eller dekoderjuks av like lite omfang som etter første ledd. Les mer...

Brukstyveri og besittelseskrenkelser

Tyveri etter straffeloven §§ 257 og 258 forutsetter at tyven har utvist skyld i forhold til at han har søkt å tilegne gjenstanden som sin egen. Tilegnelseshensikten innebærer at man har hatt til hensikt å disponere over den som son egen, ved eks. å selge den, gi den bort eller beholde den. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)