Underslag

Les mer...

,

Underslag er å avhende, pantsette, forbruke eller tilegne seg en løsøregjenstand som man selv besitter, men som likevel helt eller delvis tilhører en annen, eller disponere penger som er innkrevd på vegne av en annen eller som er betrodd ham. Les mer...

Grovt underslag

Dersom underslaget er grovt kommer straffeloven § 256 til anvendelse med en strafferamme på 6 år. Rettspraksis legger til grunn at underslaget normalt vil være grovt dersom verdien på det underslåtte overstiger kr. 30-100.000,-. Forsettet må omfatte verdien på det underslåtte for at man skal dømmes for grovt underslag og ikke bare simpelt underslag, jf. straffeloven § 42 tredje ledd. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)