Skadeverk

Skadeverk kjennetegnes ved at en annen persons materielle verdier blir forringet eller fullstendig gjort verdiløse gjennom ødeleggelse, ubrukeliggjøring eller tilsmussing mv. Skadeverk kalles ofte hærverk og er regulert i straffeloven § 291: Les mer...

Grovt skadeverk

Strafferammen for grovt skadeverk er nedfelt i straffeloven § 292, og forutsetter at man kan dømmes for overtredelse etter straffeloven § 291: Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)