Innbrudd

Innbrudd har som formål å komme seg forbi en sperring eller grense, som er satt for å beskytte individet fra andre. Innbrudd er en krenkelse av den grense. Nødrett vil derimot kunne begrunne at innbrudd er lovlig. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)