Nakotikaforbrytelser

Narkotika er et samfunnsproblem som skaper store tragedier for enkeltmennesker og deres familier. Samtidig er det store penger å tjene for kriminelle som er involvert i narkotikahandel. Rettspraksis og lovgivningen har således lagt seg på et høyt straffenivå for narkotikaforbrytelser, hvor man ved større kvanta av særlig farlige stoff som heroin og kokain kan se straffutmåling som kan sammenliknes med drap, ran og annen særlig alvorlig kriminalitet. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)