Drap

Drap er handling som forrøver livet til en annen, og er den mest alvorlige forbrytelsen. Å frata en annen livet er uopprettelig, og livet er et gode som anses som ukrenkelig, som således skal straffes hardt. Drap kan skje både uaktsomt og forsettlig. Les mer...

Forsettlig drap

Bestemmelsen om forsettlig drap finnes i straffeloven § 233 som lyder: Les mer...

Uaktsomt drap

Uaktsomt drap vil si at man ved uaktsomhet forvolder et annet menneskes død. Uaktsomhetsvurderingen er den samme som ved andre straffebud som krever uaktsomhet som skyldkrav, og det er simpel uaktsomhet som kreves. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)