Ran

Straffeloven § 267 er straffebestemmelsen for ran. Den straffbare handlingen er beskrevet som å “bemektige seg en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, ved å øve vold mot en annen person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som framkaller alvorlig frykt for vold mot noens person”. Les mer...

Grovt ran

Etter straffeloven § 268 annet ledd straffes grovt ran med fengsel inntil 12 år. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)