Generelt om tredjemannskonflikter

Hovedproblemstillingen i den dynamiske tingsretten er følgende; Vil tredjepersons rett være til hinder for at B får den posisjon som rettsgrunnlaget mellom B og A isolert sett tilsier? At B er beskyttet mot en tredjeperson vil bety, at B får den rett som rettsgrunnlaget med A tilsier. Når B beholder sin fulle rett, vil tredjeperson lide et tap ved at han rett enten blir redusert eller utslettet. Dersom B er beskyttet mot tredjeperson vil han ha rettsvern. B vil altså ha rettsvern både mot de som egentlig har bedre rett, og mot de som egentlig har dårligere rett. Les mer...

Hovedprinsipper ved løsningen av tredjemannskonflikter

Det er spesielt to hovedprinsipper som gjelder i den dynamiske tingsretten. For det første ”ingen kan overføre større rett enn han selv har”. Den romerrettslige maksime lyder – ”Nemo plus jure transfere potest, quam ipse habet”. Les mer...

Notoritet, publisitet og legitimasjon

Notoritet i juridisk sammenheng betyr at den er etterviselig og kontrollerbar. Det betyr at man skal kunne finne ut når disposisjonen er foretatt, hva den gikk ut på og hvem som foretok den. Kravet om notoritet skal i noen grad sikre at innholdet av rettstiftelsen skal kunne etterprøves, men det er først og fremst tidspunktet for rettsstiftelsen som må være notorisk. Det er med andre ord i første rekke kravet til notoritet som skal motvirke kreditorsvik, ved antedateringer etc. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)