Formålet med folketrygden og medlemskap

Folketrygden er en statlig velferdsordning som kompenserer medlemmenes lønnstap ved uførhet, arbeidsløshet, sykdom og som sikrer medlemmet pensjon ved arbeidslivets slutt. I tillegg tilstås flere ytelser ved fødsel, rehabilitering og død mv. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)