Formålet med alderspensjon er i følge folketrygdloven § 19-1 å sikre inntekt til personer som har fylt 67 år.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)