Hva er angrerett?

Angrerett er en lovfestet rett for forbruker til ensidig å gå fra avtale om kjøp av vare eller finansiell tjeneste overfor en profesjonell part innen en angitt periode på vanligvis 14 dager, i tilfeller hvor kjøpet inngås på andre måter enn i butikk eller fast utsalgssted. Angrerett bryter med prinsippet om at inngåtte avtaler skal holdes (pacta sund servanda). Les mer...

Salg utenfor fast utsalgssted

Angreretten gjelder for det første når forbruker kjøper vare eller tjeneste av profesjonell utenfor fast utsalgssted. Salg utenfor fast utsalgssted er i angrerettloven § 6 første ledd bokstav a definert som ” salg der forbrukeren inngår avtale eller inngir kjøpetilbud (ordre) i nærvær av selgeren eller tjenesteyteren på annet sted enn dennes faste utsalgssted”. Les mer...

Fjernsalg

Angreretten gjelder også når forbruker kjøper vare eller tjeneste av profesjonell ved såkalt fjernsalg. Fjernsalg er salgsvirksomhet som er kjennetegnet ved at kjøp av varer og tjenester inngås uten at selger og kjøper møtes. Tilbud, utveksling av informasjon, kontraktsforhandlinger og bestilling skjer ved fjernsalg gjennom bruk av annonser, telefon, internett osv. Typiske eksempler er postordre, TV-shopping, telefonsalg og internetthandel. Les mer...

Hvem gjelder angreretten mellom?

Angrerett gjelder kun når avtalen inngås mellom en forbruker og en profesjonell selger, jf. angrerettsloven § 1. ”Forbruker” er i angrerettloven § 6 bokstav e definert som: ”fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet”. Les mer...

Særskilte unntak fra angreretten

Angreretten faller bort i noen tilfeller selv om salget skjer som fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, jf. angrerettloven § 2 første ledd, bokstav a-f. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)