Opplysningsplikt for tilbyder

Forbrukeren skal før avtaleinngåelse motta opplysninger han har grunn til regne med å få, og i tillegg oppstiller loven minstestandarder for hva som må med av opplysninger, jf. angrerettloven §§ 7-8 (kapittel 3). Å opplyse om disse minstestandarder for opplysninger om varen/tjenesten er en lovpålagt plikt for selger eller tjenesteyter. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)