Angrerett ved kjøp av varer og tjenester

Forbrukeren har en ubetinget angrerett ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted i 14 dager av varer, såfremt han eller hun melder fra til selgeren innen utløpet av fristen etter angrerettloven § 11. Tilsvarende regel for tjenester er nedfelt i angrerettloven § 18, og reglene for tjenester følger reglene for melding og fristberegning iht gitte opplysninger som for varer. Les mer...

Tap av angrerett ved tilbakelevering

Etter angrerettloven § 12 første ledd a) gjelder ingen angrerett dersom varen ikke kan tilbakeleveres i samme stand og mengde. Angreretten kan dermed gå tapt, hvis varen ikke leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. Det er et absolutt vilkår at eventuell beskadigelse eller forringelse som leder til tap av angrerett, skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, jf. angrerettloven § 12 første ledd. Les mer...

Tap av angrerett gjennom for sen melding

For å benytte angreretten må forbrukeren melde fra til selgeren innen utløpet av angrefristen. Etter angrerettloven § 18 første ledd begynner angrefristen på 14 dager å løpe « etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte ». Fristen regnes fra forbrukeren har mottatt hele varen med vedlagte opplysninger på foreskreven måte, herunder eventuelt angrefristskjema e.l. fastsatt i medhold av § 10. Les mer...

Virkninger av angrerett

Virkningene av angreretten for varer reguleres av angrerettloven § 14 (avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted) og angrerettloven § 15 (ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg). Forskjellen på de to bestemmelsene er i hovedsak at selger bærer returkostnadene ved telefonsalg og salg utenfor fast utsalgssted, mens forbruker (kjøper) bærer returkostnadene ved annet fjernsalg enn telefonsalg – typisk postordre, TV-shopping og internetthandel. Hvis hele eller deler av avtalen er fullført, skjer det ved utløsning av angreretten, en tilbakeføring i henhold til bestemmelsene i angrerettloven §§ 14 og 15. Les mer...

Særskilt om angrerett ved vanlige tjenester

Angreretten for tjenester gjelder ikke ved enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jf. angrerettloven § 19. Dette gjelder for eksempel flybilletter eller pakkereiser for å reise i en bestemt periode. Bestilling av håndverkertjenester pr. telefon vil derfor normalt falle utenom angrereglene fordi det her avtales tid eller tidsrom for utføring av tjenesten. Det samme gjelder bestilling av service på bilen, frisøravtale, billett- og hotellbestillinger, teater- og operabilletter, billeie mv. Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)