Angrerett ved kjøp av finansielle tjenester

Angrerett ved avtaler om finansielle tjenester er regulert i angrerettloven kap. 5a. Finansielle tjenester er i angrerettsloven § 6 første ledd bokstav f alle tjenester som har karakter av: Les mer...

Finansielle tjenester ved fjernsalg

For finansielle tjenester som tilbys som fjernsalg, har forbruker angrerett etter angrerettloven § 22a: Les mer...

Finansielle tjenester utenfor fast utsalgssted

For finansielle tjenester som selges utenfor fast utsalgssted, har forbruker angrerett etter angrerettloven § 22a: Les mer...

Opplysningsplikt ved finansielle tjenester

Tilsvarende som ved vanlig salg av varer etter angrerettloven § 7, har tilbydere av finansielle tjenester en opplysningsplikt ved fjernsalg. Opplysningene må gis innen rimelig tid før forbrukeren blir bundet av avtalen. Les mer...

Lenker

Lenker

Les mer...

,

Les mer...

,

Les mer...

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)