Hovedregelen er at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 22.00 dagen før neste virkedag.

På jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10.

Søn- og helgedagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. En god del av arbeidet i samfunnet er av en slik art at det er nødvendig at ansatte driver med søn- og helgedagsarbeid.

Det kan nevnes arbeid som er nødvendig for at maskiner, råstoff mv. ikke skal ta skade, tilsyn med og stell av dyr, fast organisert transportvirksomhet, arbeid i virksomhet for syke- og pleiehjelp, arbeid ved overnattings- eller bespisningssteder når det er nødvendig for å betjene gjester, en rekke kulturelle institusjoner, arbeid med media mv., jf. arbeidsmiljøloven av 1977 § 44.

© Advokatfirmaet RUV (Org nr.: 996 276 155)